Rammenpool.


Een blijvend aandachtspunt van de vereniging is het verminderen van de inteelt in de populatie Soayschapen in Nederland.

Mede om dit probleem het hoofd te bieden,
maar ook om het ARR gen beter in de populatie te verspreiden is enkele jaren geleden de rammenpool opgericht.
De resultaten zijn goed, de aanwezigheid van het ARR gen is gestegen van 7% tot ruim 30 % nu.

Voor het verder terugdringen van het inteeltprobleem bleek het noodzakelijk verse bloedlijnen aan de Nederlandse populatie toe te voegen; daarvoor heeft de vereniging afgelopen jaar 4 jonge rammen uit Duitsland ge´mporteerd.
Wim Scherphof heeft de uiteindelijke koop en het transport voor de vereniging verzorgd.

Deze dieren worden in het najaar van 2008 in Nederland gekeurd en we gaan er vanuit dat daarna in ieder geval twee goede fokrammen beschikbaar komen voor de rammenpool.
Wanneer de pool uit 5 tot 6 fokkers bestaat is het inteeltprobleem in de Nederlandse populatie vanuit de mannelijke lijn uit de weg te ruimen en daar hebben alle leden van de vereniging baat bij.

Werking rammenpool.
Door met een aantal van minimaal 5 fokkers structureel door te ruilen met rammen (zie schema) wordt inteelt in de populatie voorkomen.
Als voorbeeld nemen we fokker C. Hij krijgt jaarlijks een ram uit de pool van fokker B.
Met deze ram fokt hij dat jaar. Daarna voert hij de ram consequent af naar een fokker buiten de pool of naar de slacht.
Hij houdt van deze ram 2 a 3 jonge rammen aan welke het jaar daana gekeurd worden.
Van de goedgekeurde rammen levert hij er het volgende jaar in ieder geval ÚÚn aan fokker D en indien er vraag naar is kan hij er tevens nog van verkopen aan andere fokkers.
Voor fokkers buiten de rammenpool geldt dat, ter voorkoming van inteelt, jaarlijks een verse ram ingezet moet worden.
Deze ram zou nu kunnen worden verkregen bij een fokker van de rammenpool, dan geldt wel het volgende: men moet dan bij voorkeur steeds bij dezelfde fokker een ram kopen, immers indien men het ene jaar bij fokker A en het volgende jaar bij fokker B koopt, dan heeft men weer dezelfde bloedlijn te pakken.
Wanneer steeds bij dezelfde fokker wordt gekocht, is men verzekert van steeds vers bloed.De vereniging heeft door de aankoop van de ge´mporteerde rammen het noodzakelijke verse bloed voor de Nederlandse populatie veilig gesteld. Leden die ge´nteresseerd zijn in een jaarlijkse nieuwe ram vanuit de rammenpool kunnen individueel een afspraak maken met 1 van de leden van de pool. In de pool zitten: Wim Scherphof, Herman de Meyer, Arne Hemkes, Helene Moors en Gery den Duif.
Indien nog een zesde lid aan de pool wordt toegevoegd zullen we daar in een latere editie van het Soaynieuws melding van maken.

Dit roulatiesysteem geeft een directe oplossing voor inteelt vanuit de mannelijke lijn. Vanuit de vrouwelijke lijn ligt het wat ingewikkelder. Daarvoor is het van belang dat de leden van de pool proberen jaarlijks rammen aan te houden van andere moederdieren dan het jaar daarvoor.

Daarnaast zal Wim Scherphof nog enkele onverwante rammen aanhouden die later nog weer ingezet kunnen worden