Vereniging.


De vereniging "Het Soayschaap" heeft tot doel het raszuiver fokken en verbeteren van het Soayschaap. Ook behartigt zij de belangen van de fokkers en houders van Soayschapen.

Het ministerie van LNV stelt verplicht dat iedereen die schapen houdt (ook al is het slechts één schaap), een UBN-nummer moet hebben. Bij aanmelding bij de vereniging wordt uitgelegd hoe zo'n UBN-nummer wordt aangevraagd.

Via het verenigingsblaadje "Het Soaynieuws" en via e-mail wordt informatie verspreid en vertellen leden wederwaardigheden over hun schapen.De vereniging heeft zoals gebruikelijk statuten en een huishoudelijk reglement. Zij is aangesloten bij de NSFO ( Nederlandse Schapen-, en geitenFokkers Organisatie), die de ledenadministratie en de stamboekregistratie verzorgt.


De vereniging is ook aangesloten bij het KSG (Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders). Dit platform behartigt de belangen van zo'n 43.000 schapen- en geitenhouders. Het platform is door het ministerie van LNV erkend als vertegenwoordigend orgaan. Verder onderhoudt het platform contacten met diverse uitvoeringsorganen (PVV, VWA, GD, etc.) en andere vertegenwoordigende organisaties.zie verder: