Actueel.

16 september 2008.
PPR - pest van kleine herkauwers.

Zoals u misschien al gehoord heeft is er in Marokko Pestes des petits ruminants (PPR) oftewel pest van de kleine herkauwers uitgebroken.

Pest van kleine herkauwers is een virusziekte bij geiten en schapen. Het virus is nauw verwant aan het runderpestvirus. Schapen en voornamelijk geiten zijn het gevoeligst voor het virus. Runderen en varkens kunnen het virus dat pest van kleine herkauwers veroorzaakt wel krijgen, maar worden er niet ziek van en verspreiden het virus niet. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen.

PPR is een bestrijdingsplichtige dierziekte in de EU en in Nederland en valt onder EU Richtlijn 92/119. Het is hier nog nooit (voor zover ik weet) voorgekomen, maar het is voor het eerst nu dat het boven de Sahara is uitgebroken. Verder komt het ook in het Middenoosten tot aan Egypte en Azie voor. De variant in Marokko lijkt een laag pathogene variant te zijn en kan bij introductie in Europa gemist worden ivm de gelijkenis van verschijnselen op blauwtong.

Import van levende dieren uit Marokko is verboden omdat Marokko geen MKZ-vrije status heeft. Volgens de risicoanalyse van de VWA zijn er in de afgelopen 6 weken geen transporten van maar ook niet naar Marokko gegaan met gevoelige dieren. Door de Europese Commissie is er uitgebreid aandacht besteed aan deze uitbraak van PPR in Marokko bij de Lidstaten.

Er is voornamelijk gevraagd aan de landen die het meeste risico op insleep lopen, zoals Spanje om aandacht aan hun grenscontroles te besteden.

In Nederland is er al een extra reiniging en ontsmetting verplicht wanneer transportwagens terug komen uit een derde land, dit geld ook voor Marokko.

Blijft over de insleep via vlees en vleesproducten, melk en melkproducten via reizigers. Er is een Europees verbod op het binnenbrengen in de Unie van producten van dierlijke oorsprong door reizigers. We gaan hier via communicatie nog een keer extra aandacht voor vragen.

Ik doe een beroep op jullie doen om alert te zijn op verschijnselen van PPR bij schapen en geiten en dit zo snel mogelijk te melden bij het AID dierziektemeldnummer 045-5466230 (24 uur/dag)
Meer informatie en de verschijnselen van PPR zijn te vinden op de LNV website

bron: Mw. drs. S.E.H.M. Waelen, Ministerie LNV, Cluster Dier, Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid.

zie verder:

ministerie van LNV: informatie over PPR.

8 maart 2008.
SAMENVATTING, blauwtong update 5 maart.

EU keurt Nederlands blauwtongvaccinatieplan goed
- EU cofinanciering blauwtong eveneens goedgekeurd
- de export van drachtige herkauwers uit blauwtongrestrictiezones naar blauwtong vrije gebieden en naar derde landen wordt stilgelegd, na hevige discussies in Brussel
- Het Verenigd Koninkrijk heeft de verkoopprijs van blauwtongvaccins aan boeren (die zelf mogen inenten) bekend gemaakt.
- LNV komt morgen (6 maart) met een persbericht. Mariska Vermaas (Agr Dagblad) was vandaag actief aan het rondbellen, dus er zal op 6 maart ook wel iets in het Agrarisch Dagblad staan.

bron: LTO Nederland.
16 januari 2008, Brussel.
conferentie over vaccinatie tegen blauwtong.

De EU heeft toegezegd mee te betalen aan een vaccinatiecampagne: 100% van de vaccinkosten en 50% van de toedieningskosten op voorwaarde dat 80% van de gevoelige dieren wordt ingeŽnt.

LNV heeft zes miljoen blauwtongvaccins besteld na een Europese aanbestedingsprocedure. LNV is bezig met het opstellen van een vaccinatieplan. Vanaf half mei kunnen houders hun dieren laten vaccineren.

Op 12 december 2007 is de knuttenvrije periode ingegaan. In principe vindt er dan geen verspreiding van het blauwtongvirus plaats. Veehouders die deze winter menen ziekteverschijnselen van blauwtong bij hun dieren te zien, worden verzocht deze verdenkingen te melden bij de praktiserend dierenarts en de VWA.
10 september 2007
blauwtong.

Wat is blauwtong?
Blauwtong (bluetongue) is een virusziekte bij herkauwers. Vooral schapen kunnen er ziek van worden en er soms aan sterven. Andere herkauwers (runderen, geiten, dromedarissen en wilde herkauwers) kunnen wel met het virus worden besmet, maar worden meestal niet ziek.
De ziekte is ongevaarlijk voor mensen. Ook dieren die geen herkauwers zijn, lopen geen risico. Honden en katten kunnen er niet ziek van worden.

Ziekteverschijnselen.
De meest voorkomende verschijnselen bij schapen zijn zeer hoge koorts en algeheel ziek zijn. Daarnaast hebben ze last van ontstekingen van mond en tong. Die laatste wordt blauw, vandaar de naam blauwtong. Ook kunnen schapen kreupel worden door ontsteking aan de klauwen.
De ziekte kan binnen acht tot tien dagen tot sterfte leiden. Herstel is mogelijk, al kan dat heel lang duren. De periode tussen gestoken worden en het uitbreken van de ziekte (de incubatietijd) bedraagt vijf tot twintig dagen.

Besmettingswijze.
Het virus dat blauwtong veroorzaakt, het zogenaamde orbivirus, wordt overgebracht door de steek van bepaalde insectensoorten, zogenaamde knutten of culicoides. Herkauwers kunnen elkaar onderling niet besmetten. Het insect brengt het virus over door eerst een besmette en later een onbesmette herkauwer te steken.

Verspreiding.
De ziekte en de insecten kwamen nog niet zo lang geleden alleen voor in warme gebieden. In Europa: Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Bulgarije, Joegoslavië, Macedonië, Kosovo en Corsica. In die landen doen zich regelmatig gevallen van blauwtong voor. Zo waren er in 2004, 2005 en 2006 uitbraken in Spanje en in 2004 ook in Portugal. Inmiddels zijn in Nederland ook insectensoorten waargenomen die het virus kunnen overdragen.
Op 17 augustus 2006 is voor het eerst in Nederland de ziekte vastgesteld. Het virus dat in Nederland actief is kwam tot nu toe alleen voor in Afrika, in gebieden onder de Sahara. Hoe dit virus in Nederland gekomen is, is (nog) niet duidelijk.zie verder:

ministerie van LNV: informatie over blauwtong.


persbericht van het ministerie van LNV: melden en afhandelen van verdenking blauwtong vereenvoudigd.


wikipedia geeft uitgebreide achtergrondinformatie over blauwtong plus relevante links.